30 Đào Duy Từ, Cẩm Phô, Hội An, Quảng Nam

0 đ

Phố cổ

48

Dịch vụ khách sạn

Dịch vụ phòng

  • Working desk
  • Tea & Coffee Making Facilities
  • Air-Conditioning
  • Hair dryer
  • Flat-screen TV
  • Wardrobe

Price list tại Khách sạn

Rules & Conditions của Khách sạn

Book

Special room rate will be informed via tel & email

Check in Date

Customer information