Thon Tien Phu, Tien Thanh, Phan Thiết, Bình Thuận

0 đ

Biển Mũi Né

26

Dịch vụ khách sạn

Dịch vụ phòng

  • Shower
  • Bathroom Amenities
  • Tea & Coffee Making Facilities
  • Air-Conditioning
  • Slipper

Price list tại Khách sạn

Rules & Conditions của Khách sạn

Book

Special room rate will be informed via tel & email

Check in Date

Customer information