Banyan Tree Lăng Cô

Cổ Dù - Vinh Hiền, Lộc Vĩnh, Phú Lộc, Huế

0 đ

Biển Lăng Cô

56

Dịch vụ khách sạn

Dịch vụ phòng

 • Working desk
 • Shower
 • Bathroom Amenities
 • Tea & Coffee Making Facilities
 • IDD telephone
 • Air-Conditioning
 • Wardrobe
 • Mini-bar
 • Safe box
 • Hair dryer
 • Flat-screen TV

Price list tại Khách sạn Banyan Tree Lăng Cô

Rules & Conditions của Khách sạn Banyan Tree Lăng Cô

Book

Special room rate will be informed via tel & email

Check in Date

Customer information