Boutique Sapa Hotel

041 Fansipan, Fansipan, Sa Pa, Lào Cai

0 đ

47

Dịch vụ khách sạn

Dịch vụ phòng

  • Shower
  • Slipper
  • Flat-screen TV
  • Air-Conditioning
  • IDD telephone

Price list tại Khách sạn Boutique Sapa Hotel

Rules & Conditions của Khách sạn Boutique Sapa Hotel

Book

Special room rate will be informed via tel & email

Check in Date

Customer information