District - Tramantravel.com.vn

Herbal Hotel & Spa

21 Nguyễn Đình Chiểu, khu phố 1, Hàm Tiến, Phan Thiết, Bình Thuận

  • Đồi Cát - Mũi Né

Bon Bien Resort

30 Nguyễn Đình Chiểu, khu phố 1, Hàm Tiến, Phan Thiết, Bình Thuận

  • Biển Mũi Né

Sunsea Resort

50 Nguyễn Đình Chiểu, khu phố 1, Hàm Tiến, Phan Thiết, Bình Thuận

  • Biển Mũi Né

Villa Aria Muine

60 Nguyễn Đình Chiểu, khu phố 1, Hàm Tiến, Phan Thiết, Bình Thuận

  • Biển Mũi Né

Verandabeach Resort

Thon Tien Phu, Tien Thanh, Phan Thiết, Bình Thuận

  • Biển Mũi Né

Ananda Resort

48 Nguyễn Đình Chiểu, khu phố 1, Hàm Tiến, Phan Thiết, Bình Thuận

  • Biển Mũi Né

Terracotta Hotel & Resort

Hàm Tiến, Phan Thiết, Bình Thuận

  • Biển Mũi Né

Seahorse Resort

16 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Hàm Tiến, Phan Thiết, Bình Thuận

  • Biển Mũi Né

The Cliff Resort & Residences

Zone 5, Phu Hai, Phan Thiết, Bình Thuận

  • Biển Mũi Né